Con Tôm số 38
Con Tôm số 38
Xuất bản tháng 12 năm 2014
21/01/2015
- Ấn phẩm CON TÔM phát hành 01 tháng/ kỳ trên toàn Quốc, xuất bản ngày 25 hàng tháng
- In 4 màu, 64 trang
- Kích thước 20cm x 26,5cm
- Giá bán 20.000VND
 Trân trọng!

Click đặt mua báo!

Các ấn phẩm cùng loại

Thủy sản Việt Nam số 24 (151)(25/03/2013) Con tôm số 15 (25/03/2013) Con tôm số 16(24/09/2013) Con tôm số 17(24/09/2013) Con tôm số 18(24/09/2013) Con tôm số 20(24/09/2013) Con tôm số 21(24/09/2013) Con tôm số 22(24/09/2013) Con tôm số 23(24/09/2013) Con tôm số 24(23/10/2013) Con tôm số 25(26/02/2014) Con tôm số 26(26/02/2014) Con tôm số 27(26/02/2014) Con tôm số 29(23/04/2014) Con tôm số 30(23/04/2014) Con tôm số 31(28/10/2014) Con tôm số 32(28/10/2014) Con tôm số 33(28/10/2014) Con tôm số 34(06/11/2014) Con Tôm số 35(06/11/2014) Con Tôm số 36(06/11/2014) Con Tôm số 37(21/01/2015) Con Tôm số 39+40(28/05/2015) Con Tôm số 41(28/05/2015) Con Tôm số 42(28/05/2015)
Địa chỉ cần biết