Tra&basa số 26
Tra&basa số 26
Số ra tháng 11 - 12/2014
28/05/2015
Đặc san song ngữ Viet-Anh Vietnam"s tra,basa phát hành 02 tháng/kỳ
- In 4 màu, 80 trang
- Kích thước 20.5cm x 27cm
- Giá bán 25.000VND
 Trân trọng!

Click đặt mua ấn phẩm!

Các ấn phẩm cùng loại

Tra&Basa số 18(24/09/2013) Tra&Basa số 19(23/10/2013) Tra&Basa số 20(26/02/2014) Con tôm số 28(10/04/2014) Tra&basa số 22 (28/10/2014) Tra&basa số 23(06/11/2014) Tra&basa số 24(06/11/2014) Tra&basa số 25(06/11/2014) Tra&basa số 27(28/05/2015) Tra&basa số 28(28/05/2015)
Địa chỉ cần biết