Thủy sản Việt Nam số 12 - 2017 (259)
Thủy sản Việt Nam số 12 - 2017 (259)
(Thủy sản Việt Nam) - Xuất bản 16/6/2017
16/06/2017

Phát hành - đặt mua các ấn phẩm:

Điện thoại: 043 77 11 756 

Email: phqc@thuysanvietnam.com.vn hoặc đăng ký trực tiếp qua link sau: 

Đăng ký đặt mua Thủy sản Việt Nam 

Đăng ký đặt mua Con Tôm

Chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất sau khi bạn điền đầy đủ thông tin vào form đăng ký.

Ban Biên tập - Tạp chí Thủy sản Việt Nam

Các ấn phẩm cùng loại

Con Tôm số 14(09/01/2013) Tra&Basa số 16(09/01/2013) Thủy sản Việt Nam số 23 (150)(09/01/2013) Thủy sản Việt Nam số 1 (152)(25/03/2013) Thủy sản Việt Nam số 2 (153) (25/03/2013) Thủy sản Việt Nam số 3+4 (154-155)(25/03/2013) Thủy sản Việt Nam số 5 (156)(25/03/2013) Thủy sản Việt Nam số 6 (157)(28/03/2013) Thủy sản Việt Nam số 7 (158)(24/09/2013) Thủy sản Việt Nam số 8 (159)(24/09/2013) Thủy sản Việt Nam số 9 (160)(24/09/2013) Thủy sản Việt Nam số 10 (161)(24/09/2013) Thủy sản Việt Nam số 11 (162)(24/09/2013) Thủy sản Việt Nam số 12 (163)(24/09/2013) Thủy sản Việt Nam số 13 (164)(24/09/2013) Thủy sản Việt Nam số 14 (165)(24/09/2013) Thủy sản Việt Nam số 16 (167)(24/09/2013) Thủy sản Việt Nam số 17 (168)(24/09/2013) Thủy sản Việt Nam số 18 (169)(23/10/2013) Thủy sản Việt Nam số 19 (170)(23/10/2013) Thủy sản Việt Nam số 20 (171)(23/10/2013) Thủy sản Việt Nam số 21 (172)(26/02/2014) Thủy sản Việt Nam số 22 (173)(26/02/2014) Thủy sản Việt Nam số 23 (174)(26/02/2014) Thủy sản Việt Nam số 24 (175)(26/02/2014) Xuất bản ngày 1/1/2014 (26/02/2014) Thủy sản Việt Nam số 2 - 2014 (177)(26/02/2014) Thủy sản Việt Nam số Tết 2014(26/02/2014) Thủy sản Việt Nam số 5 - 2014 (180)(23/04/2014) Thủy sản Việt Nam số 6 - 2014 (181)(23/04/2014) Thủy sản Việt Nam số 7 - 2014 (182)(23/04/2014) Thủy sản Việt Nam số 8 - 2014 (183)(23/04/2014) Thủy sản Việt Nam số 9 - 2014 (184)(28/10/2014) Thủy sản Việt Nam số 10 - 2014 (185)(28/10/2014) Thủy sản Việt Nam số 11 - 2014 (186)(28/10/2014) Thủy sản Việt Nam số 12 - 2014 (187)(28/10/2014) Thủy sản Việt Nam số 13 - 2014 (188)(28/10/2014) Thủy sản Việt Nam số 14 - 2014 (189)(28/10/2014) Thủy sản Việt Nam số 15 - 2014 (190)(28/10/2014) Thủy sản Việt Nam số 16 - 2014 (191)(06/11/2014) Thủy sản Việt Nam số 17 - 2014 (192)(06/11/2014) Thủy sản Việt Nam số 18 - 2014 (193)(06/11/2014) Thủy sản Việt Nam số 19 - 2014 (194)(06/11/2014) Thủy sản Việt Nam số 20 - 2014 (195)(06/11/2014) Thủy sản Việt Nam số 21 - 2014 (196)(06/11/2014) Thủy sản Việt Nam số 22 - 2014 (197)(21/01/2015) Thủy sản Việt Nam số 23 - 2014 (198)(21/01/2015) Thủy sản Việt Nam số 24 - 2014 (199)(21/01/2015) Thủy sản Việt Nam số 1 - 2015 (200)(21/01/2015) Thủy sản Việt Nam số 2 - 2015 (201)(21/01/2015) Thủy sản Việt Nam số 4 + 5 - 2015 (203+204)(28/05/2015) Thủy sản Việt Nam số 3 - 2015 (202)(28/05/2015) Thủy sản Việt Nam số 6 - 2015 (205)(28/05/2015) Thủy sản Việt Nam số 7 - 2015 (206)(28/05/2015) Thủy sản Việt Nam số 8 - 2015 (207)(28/05/2015) Thủy sản Việt Nam số 9 - 2015 (208)(28/05/2015)
Địa chỉ cần biết