Thủy sản Việt Nam số 24 (151)
Thủy sản Việt Nam số 24 (151)
Xuất bản ngày 16 tháng 12 năm 2012
25/03/2013
- Tạp chí Thủy sản Việt Nam phát hành tháng 2 kỳ trên toàn Quốc, xuất bản ngày 01 và 16 hàng tháng
- In 4 màu, 60 trang, kích thước 23cm x 30cm
- Giá bán 9.800VND
  Trân trọng!

Click đặt mua báo

Các ấn phẩm cùng loại

Con tôm số 15 (25/03/2013) Con tôm số 16(24/09/2013) Con tôm số 17(24/09/2013) Con tôm số 18(24/09/2013) Con tôm số 20(24/09/2013) Con tôm số 21(24/09/2013) Con tôm số 22(24/09/2013) Con tôm số 23(24/09/2013) Con tôm số 24(23/10/2013) Con tôm số 25(26/02/2014) Con tôm số 26(26/02/2014) Con tôm số 27(26/02/2014) Con tôm số 29(23/04/2014) Con tôm số 30(23/04/2014) Con tôm số 31(28/10/2014) Con tôm số 32(28/10/2014) Con tôm số 33(28/10/2014) Con tôm số 34(06/11/2014) Con Tôm số 35(06/11/2014) Con Tôm số 36(06/11/2014) Con Tôm số 37(21/01/2015) Con Tôm số 38(21/01/2015) Con Tôm số 39+40(28/05/2015) Con Tôm số 41(28/05/2015) Con Tôm số 42(28/05/2015)
Địa chỉ cần biết