Hội viên hội nghề cá Việt Nam

Trung tâm hợp tác Quốc tế NT&KT Thủy sản Bền Vững

Tên đơn vị
Trung tâm hợp tác Quốc tế NT&KT Thủy sản Bền Vững
Đại diện
Giám đốc ICAFIS - Lê Thanh Lựu
Địa chỉ
Tầng 3, nhà A7, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Tỉnh (Thành phố)
Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động
Điện thoại
+84-43-7245121
Fax
+84-43-7245121
Email
info@icafis.vn
Website
Sản phẩm
Giới thiệu

Nuôi trồng và khai thác thủy sản là nguồn cung cấp thực phẩm cho hàng tỷ người trên thế giới trong suốt chiều dài lịch sử. Mặc dù vậy, trong những thập kỷ qua, nghề cá đã và đang trải qua những thách thức to lớn. Trữ lượng cá và nguồn lực khai thác đang giảm đáng kể, gây cản trở tới việc khai thác và nuôi trồng thủy sản, ví dụ như giá thành sản xuất tăng, vv. Các tác động về môi trường và xã hội của một số lĩnh vực trong ngành này cũng trở nên nghiêm trọng, đặc biệt là tại các trang trại (mâu thuẫn, xung đột về đất đai) và trong quá trình sản xuất (gây ô nhiễm môi trường). Dịch bệnh đối với các loài thủy sản và mối quan tâm về an toàn thực phẩm ngày càng trở thành thách thức lớn cho ngành, gây ảnh hưởng đến cả số lượng và chất lượng của việc sản xuất.

Nhiều bước tiến quan trọng đã được thực hiện trên toàn thế giới để giải quyết những vấn đề trên. Việt Nam được đánh giá là một trong những nước hàng đầu và có những nỗ lực đáng kể tới nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững. Mặc dù thủy sản Việt Nam đang phải chịu nhiều thách thức lớn nhưng bên cạnh đó vẫn sẵn có những đội ngũ chuyên môn,  sẵng sàng học hỏi và trên cơ sở đó, phát triển lên.

Hội Nghề cá Việt Nam (VINAFIS) đã nhanh chóng nhận ra những thách thức và cơ hội nêu trên. Vì lý do này, vào tháng 3 năm 2010, Hội đã thành lập Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thủy sản Bền vững (ICAFIS)

1/ Mục tiêu và Phương hướng hoạt động

2/ Cơ cấu tổ chức của ICAFIS

3/ Nhân sự của ICAFIS

aquaculture1

 

1/ Mục tiêu và Phương hướng hoạt động

Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thuỷ sản Bền vững (ICAFIS) là đơn vị trực thuộc Hội nghề cá Việt Nam được thành lập theo quyết định số 16/QĐ-HNC ngày 07/03/2010 của Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam.

Trung tâm ICAFIS hoạt động theo Luật Khoa học công nghệ. Nghị định 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ; tuân thủ các quy định của Hội nghề cá Việt Nam.

Mục tiêu

Nhằm tăng cường và phát triển nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững tại Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam với quốc tế, chủ yếu là các nước đang phát triển tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, châu Phi và Mỹ Latin

Phương hướng hoạt động

  • Củng cố và phát triển Hội Nghề cá Việt Nam thông qua việc thiết lập cơ chế trao đổi thông tin chặt chẽ hơn nữa với các hội viên và các Hội và Chi hội cơ sở.
  • Tiến hành các khóa học đào tạo cho các cán bộ địa phương, nông dân, ngư dân và thành phần tư nhân để nâng cao nhận thức về các vấn đề phát triển bền vững và nâng cao tính bền vững của ngành.
  • Tư vấn cho các bên tham gia là thành phần tư nhân và dịch vụ công các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững, đặc biệt là về xây dựng thương hiệu và chứng nhận hàng hóa sản phẩm.
  • Xây dựng và thực hiện các chương trình và dự án nghiên cứu về nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững.
  • Rà soát và đánh giá về tính bền vững của nuôi trồng và khai thác thuỷ sản và về cách thức tối đa hóa tính bền vững của ngành.
  • Hỗ trợ thực hiện đồng quản lý nghề cá thông qua các khóa đào tạo tập huấn và thí điểm các cơ chế, sáng kiến định hướng thị trường

2/ Cơ cấu tổ chức

ICaFIS là tổ chức hành chính và tài chính độc lập, được thành lập bởi Hội Nghề Cá Việt Nam

Cơ cấu tổ chức của ICAFIS bao gồm hai đơn vị chính sau : Khối Dự án và Khối Hành chính

Cơ cấu tổ chức của ICAFIS như sau: 

 

3/ Nhân sự ICAFIS

Giám đốc ICAFIS - Lê Thanh Lựu

Kinh nghiệm :Ecology of fish, Aquatic Resources management, Education and training in fish culture and aquatic resources, fish nutrition, Aquatic in brackish water and freshwater sectors, integrated farming system, aquaculture extension.

Bằng cấp: Cử nhân Đại học Thủy sản , Astrakhan, Liên xô (cũ); Tiến sĩ Trường Đại học Laroslav, Liên xô (cũ); Trường Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội; Trường Đại học Thủy sản, Đại học  Washington, Giấy chứng nhận  Fishing Nutrition Mỹ.

Tóm lược:

Giám đốc Lê Thanh Lựu nguyên là Giám đốc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 (RIA- 1), với bề dày kinh nghiệm về kỹ thuật và quản lý. Ông có vốn kiến thức phong phú về các nguồn lợi thủy sản, nuôi cá, dinh dưỡng cá, hệ thống canh tác và mở rộng nuôi trồng thủy sản. Các bài báo của ông được phát hành trên các tạp chí khác nhau về rất nhiều lĩnh vực và khía cạnh của Thủy sản và Nuôi trồng Thủy sản. Bên cạnh đó, ông đã từng quản lý các dự án quy mô lớn khi giữ chức Phó Giám đốc Dự án Quốc gia của NORAD, Country Manager of  Chương trình quản lý nguồn lợi thủy sản và Nuôi trồng thủy sản AIT ,Điều phối viên của Dự án ACIAR , etc. Ông còn là thành viên tích cực Hội đồng quản lý cuat NACA.  Tháng 02/2012 sau khi nghỉ hưu từ chức giám đốc Viện 1 RIA -1, ông giữ chức Giám đốc ICAFIS và tiếp tục dẫn dắt ICAFIS thực hiện nhiệm vụ của mình.

Email: luu.lethanh@icafis.vn or luuria1@yahoo.com
 
Phó Giám đốc - Tưởng Phi Lai
 
 
Kinh nghiệm:  quản lý thủy sản, chuỗi giá trị hải sản, nhãn sinh thái

Bằng cấp : Kỹ sư Nuôi trồng Thủy sản trường Đại học Thủy sản Nha Trang, Việt Nam, Thạc sỹ Quản lý tài nguyên Thiên nhiên và Nông nghiệp bền vững, Norway.

Tóm lược: Với hơn 13 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thủy sản bền vững, ông Lai có nhiều mối quan tâm về các vấn đề xã hội và môi trường nuôi trồng thủy sản và nghề cá ở Việt Nam. Ông đã từng làm tư vấn cho nhiều tổ chức như :WB, DANIDA, FAO, WWF, SNV, OXFAM, CARE, GEF, vv  Trong giai đoạn đầu của ICAFIS, ông Tường Phi Lai đã từng làm tư vấn cho ICAFIS và hiện nay ông chính thức giữ chức Phó Giám đốc ICAFIS kể từ tháng 11 năm 2014.

Email:lai.tuongphi@icafis.vn
 
 
Kế toán - Nguyễn Thị Hồng Nhung
 
 
Kinh nghiệm : Kế toán và quản lý tài chính

Bằng cấp: Cử nhân kế toán (2008, Hanoi, Vietnam)

Tóm lược:

Nhung có kinh nghiệm 2 năm làm  việc kế toán và trợ lý tài chính. Với kinh nghiệm làm việc và được đào tạo, cô đã hỗ trợ Icafis trong đảm bảo rằng tất cả các hoạt động tài chính và kế toán của dự án được thực hiện theo các quy tắc và quy định của ICAFIS và pháp luật Việt Nam. Nhung cũng hỗ trợ trong việc cung cấp hỗ trợ thư ký chung để nhân viên ICAFIS và tư vấn.

Email: nhung.nguyenthihong@icafis.vn

Cán bộ Dự án Nuôi trồng thủy sản - Trịnh Quang Hiệu
 

Bằng cấp: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản 

Tóm lược: Hiệu có 2 năm kinh nghiệm nghiên cứu bênh tôm chân chân trắng tại Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 RIA -1 cũng như vài năm trong Nuôi trồng thủy sản bền vững. Với kinh nghiệm thực tế và những kiến thức trong nuôi trồng thủy sản bền vững, Hiệu là một kỹ thuật viên năng động và có định hướng tốt. Hiệu đã là cán bộ chương trình của ICAFIS từ 2013 và tham gia tích cực vào các dự án quản lý Nuôi trồng thủy hải sản 

Email: hieu.trinhquang@icafis.vn

Điều phối Dự án - Đinh Xuân Lập

Kinh nghiệm: Chứng nhận Nuôi trồng thủy sản , sản xuất quy mô nhỏ, đánh bắt thủy sản, đồng quản lý, thích ứng với thay đổi khí hậu, phân tích chuỗi giá trị, dự án điều tra cơ bản, etc 

Bằng cấp : Kỹ sư Khai thác Thủy sản, chứng chỉ chứng nhận thủy sản : ASC, VietGap, P-SIA

Tóm lược:

Lap đã từng làm việc cho SCAFI/FSPS II- DANIDA, tập đoàn Tân Phát, SSDC và RECERD. Anh có kiến thức và cách tiếp cận toàn diện đối với tài nguyên ven biển, tập trung vào đánh bắt thủy sản và cộng đồng ngư dân, đồng quản lý, thích ứng thay đổi khí hậu, phân tích chuỗi giá trị, dự án điều tra cơ bản. Lập cũng đã từng làm tư vấn cho DANIDA, WWF, GEF, SNV, OXFAM, Consulting firms, v v  . 

Các giải thưởng:

Giấy khen của Đoàn Thanh Niên Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Ninh,

Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh, Bằng khen của Hội liên hiệp thanh niên Đảng Cộng sản Hồ chí Minh, Huy chương " VÌ thế hệ trẻ" của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bằng khen của Hội Nhà Báo Nghệ An

Email: lap.dinhxuan@icafis.vn  
 
Cán bộDự án và hành chính - Nguyễn Thị  Thanh Tùng
 
 
Kinh nghiệm: Kế toán và quản lý tài chính

Degrees: Thạc sĩ Kiểm toán và kiểm soát 

Tóm lược:

Tùng có kinh nghiệm gần hai năm làm kế toán và quản lý tài chính doanh nghiệp. Với kinh nghiệm và được đào tạo Tùng tham gia hỗ trợ cho các dự án tại ICAFIS cũng như tham gia vào  giúp đỡ quản lý tài chính tại ICAFIS 

Email: tung1505@gmail.com hoặc tung.nguyen@icafis.vn

Trợ lý Dự án - Nguyen Thi Ngoc Trang

Kinh nghiệm:  Cán bộ Dự án

Degrees: Cử nhân Nuôi trồng Thủy sản (2011, Huế, Việt Nam) Kỹ sư Nuôi trồng Thủy sản (2013, Huế, Việt Nam)

Tóm lược:

Trang tốt nghiệp chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản, ICAFIS là nơi đầu tiên Trang làm việc. Trang được tham gia khóa đào tạo về tiêu chuẩn ASC đối với cá tra và tôm, thay đổi khí hậu. Cô cũng tham gia các hoạt động mà ICAFIS làm tư vấn cho  WWF, USAID. Hiện nay Trang đang tham gia hỗ trợ dự án FIT Fund về cấp chứng nhận ASC cho doanh nghiệp nuôi tôm

Email: trang.nguyenngoc@icafis.vn

Tìm kiếm thông viên hội viên

Nhập từ khóa tìm kiếm
Tùy chọn tiêu chí tìm kiếm
Tin tức hội viên
Công nhận hội viên tập thể mới
26/06/2017
Ngày 21/6, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam đã ký Quyết định số 13/QĐ-HNC về việc công nhận Công ty TNHH Sản xuất Thương mại La San là đơn vị hội viên tập thể.
Công nhận hội viên tập thể mới
18/08/2016
Ngày 16/8/2016, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam đã ký Quyết định số 21/QĐ-HNC công nhận thêm một hộiviên tập thể mới trực thuộc Trung ương Hội.
Hội Nghề cá Nghệ An: Tiếp tục phát huy vai trò tiếng nói của ngư dân
02/08/2016
Chiều 19/7, Đoàn công tác của Hội Nghề cá Việt Nam do ông Hoàng Đình Yên, Tổng Thư ký Hội và ông Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban thường vụ, Tổng Biên tập Tạp chí Thủy sản Việt Nam đã có buổi làm việc với Hội Nghề cá Nghệ An về công tác hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch tổ chức Đại hội sắp tới.
Hội Thủy sản Cà Mau đại hội lần thứ IV
31/03/2016
Sáng 30/3, tại Hội trường Sở NN&PTNT, Hội Thủy sản Cà Mau tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2016 - 2020. Đến dự có ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; TS Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam.
Hội Nghề cá Việt Nam kết nạp đảng viên mới
23/03/2016
Sáng 18/2, tại Hà Nội, Chi bộ Hội Nghề cá Việt Nam đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới; tham dự có bà Trần Thị Hồng Ánh, thường trực Văn phòng Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo và đoàn viên Hội Nghề cá Việt Nam.
Hội Nghề cá Việt Nam kết nạp thêm hội viên tập thể mới
17/11/2015
Ngày 13/11/2015, Hội Nghề cá Việt Nam đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-HCN công nhận Công ty TNHH San Do là đơn vị hội viên tập thể.
Hội Nghề cá Việt Nam kết nạp thêm hội viên tập thể mới
15/09/2015
Ngày 11/9/2015, Hội Nghề cá Việt Nam đã ban hành Quyết định số 37/QĐ-HCN công nhận Công ty TNHH Thiết kế sản xuất Thương mại Thụy Dương là đơn vị hội viên tập thể.
Hội Nghề cá Thái Bình: Tổ chức đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng cho hội viên
23/07/2015
Ông Bùi Xuân Thình, Chủ tịch Hội Nghề cá Thái Bình cho biết, 6 tháng đầu năm, các chi hội chuyên môn đã phối hợp với các đơn vị của Tổng cục Thủy sản tổ chức đào tạo 90 thuyền trưởng, máy trưởng hạng IV cho hội viên.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Địa chỉ cần biết