Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm thủy sản
Tên sách: Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm thủy sản
Tác giả: Nguyễn Tử Cương
Năm xuất bản: 10/04/2014
Cuốn sách do ông Nguyễn Tử Cương - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam, kiêm Giám đốc Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ Thủy sản Việt Nam (FITES) chủ trì, biên soạn, NXB Nông nghiệp xuất bản năm 2010. Sách gồm 400 trang khổ 19 x 27cm và cấu trúc nội dung sách gồm có 7 chương.
Mục đích của cuốn sách nhằm cung cấp kiến thức về quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm một cách đầy đủ, chính xác và hệ thống cho các nhà lãnh đạo, các cán bộ quản lý nhà nước về chất lượng; cán bộ kỹ thuật và công nhân làm việc tại các công đoạn của chuỗi sản xuất thủy sản, những người làm nghề nuôi trồng thủy sản, chế biến thủy sản, giảng viên và sinh viên khoa công nghệ thực phẩm các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề, nhằm đạt được sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế nước ta với thế giới.

Địa chỉ cần biết