Các cơ quan ban hành
Thông tư số 08/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam
(04/06/2013)
Số/ ký hiệu: 08/2013/TT-BNNPTNT
Loại văn bản: Thông tư
Ngày ban hành: 31/01/2013
File đính kèm: Thông tư số 08/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam 040613023910TT 08.pdf
Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam
Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu 08/2013/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 31/01/2013
Ngày có hiệu lực 16/03/2013
Người ký Vũ Văn Tám
Trích yếu Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân loại Thông tư

Văn bản liên quan

Địa chỉ cần biết