Các cơ quan ban hành
Thông tư số 04/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng
(04/06/2013)
Số/ ký hiệu: 04/2013/TT-BGTVT
Loại văn bản: Thông tư
Ngày ban hành: 01/04/2013
File đính kèm: Thông tư số 04/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng 040613025039TT 04_02.pdf
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu 04/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 01/04/2013
Ngày có hiệu lực 01/07/2013
Người ký Đinh La Thăng
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Phân loại Thông tư

Văn bản liên quan

Địa chỉ cần biết