• Câu hỏi mới cập nhật
  • Bình luận nhiều nhất
  • Câu hỏi cố định
  • Đăng câu hỏi
Người đăng: trinh
Ngày tạo: 18.12.2017

nghề cá việt nam quy mô nhỏ và khai thác tự do .Vậy biện pháp quản lí phù hợp với nghề cá ở việt nam là biện pháp nào 

Người đăng: 1
Ngày tạo: 01.08.2017
1
Người đăng: 1
Ngày tạo: 01.08.2017
1
Người đăng: 1
Ngày tạo: 01.08.2017
1
Người đăng: 1
Ngày tạo: 01.08.2017
1
1
2
Địa chỉ cần biết