Các cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tìm văn bản Danh mục
Số/ ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Tiêu đề của văn bản
13/2013/QĐ-UBND Quyết định 09/05/2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bến Tre : Về việc quy định giá tính thuế các mặt hàng hải sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bến Tre
01/2013/QĐ-UBND Quyết định 07/01/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Cà Mau : Ban hành Quy định phân cấp đăng ký, quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Cà Mau
49/2012/QĐ-TTg Quyết định 08/11/2012 Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên
01/2012/QĐ-TTg Quyết định 09/01/2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Vê một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
65/2011/QĐ-TTG Quyết định 02/12/2011 Quyết định số 65/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủ
2433/2010/QĐ-UBND Quyết định 28/12/2010 Quyết định số 2433/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Thuận : Về việc bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 92/2009/QĐ-UBND ngày 23/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục N
2203/QĐ-TTG Quyết định 06/12/2010 Quyết định số 2203/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tạm ứng kinh phí mua giống cây trồng, giống thủy sản cho các tỉnh miền Trung để khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả mưa lũ
63/2010/QĐ-TTG Quyết định 15/10/2010 Quyết định số 63/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản
1785/QĐ-TTG Quyết định 27/09/2010 Quyết định số 1785/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011
57/2010/QĐ-TTG Quyết định 17/09/2010 Quyết định số 57/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về miễn tiền thuê đất đối với các dự án xây dựng kho dự trữ 4 triệu tấn lúa, ngô, kho lạnh bảo quản thủy sản, rau quả và kho tạm trữ cà phê theo quy hoạch
2194/QĐ-TTG Quyết định 25/12/2009 Quyết định số 2194/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020
32/2009/QĐ-UBND Quyết định 15/12/2009 Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Trị : Ban hành Quy định thực hiện chính sách phát triển một số giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản chủ lực và phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010- 2015, có tính đến năm 202
1
2
Địa chỉ cần biết