Các cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tìm văn bản Danh mục
Số/ ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Tiêu đề của văn bản
102/2012/NĐ-CP Nghị định 29/11/2012 Nghị định số 102/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Về tổ chức và hoạt động của Kiểm ngư
49/2012/QĐ-TTg Quyết định 08/11/2012 Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên
01/2012/QĐ-TTg Quyết định 09/01/2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Vê một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
65/2011/QĐ-TTG Quyết định 02/12/2011 Quyết định số 65/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủ
2203/QĐ-TTG Quyết định 06/12/2010 Quyết định số 2203/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tạm ứng kinh phí mua giống cây trồng, giống thủy sản cho các tỉnh miền Trung để khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả mưa lũ
63/2010/QĐ-TTG Quyết định 15/10/2010 Quyết định số 63/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản
1785/QĐ-TTG Quyết định 27/09/2010 Quyết định số 1785/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011
57/2010/QĐ-TTG Quyết định 17/09/2010 Quyết định số 57/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về miễn tiền thuê đất đối với các dự án xây dựng kho dự trữ 4 triệu tấn lúa, ngô, kho lạnh bảo quản thủy sản, rau quả và kho tạm trữ cà phê theo quy hoạch
2194/QĐ-TTG Quyết định 25/12/2009 Quyết định số 2194/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020
224/1999/QĐ-TTG Quyết định 20/02/2013 Quyết định số 224/1999/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản thời kỳ 1999 - 2010.
Địa chỉ cần biết