Các cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tìm văn bản Danh mục
Số/ ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Tiêu đề của văn bản
EU-MUTRAP03 Báo cáo 01/04/2016 Báo cáo kết quả nghiên cứu quá trình sản xuất, phân phối, sử dụng và kiểm soát thuốc thú y, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản
EU-MUTRAP02 Báo cáo 14/09/2016 Báo cáo kết quả nghiên cứu về quá trình xây dựng và ban hành danh mục hóa chất, kháng sinh cấm và hạn chế sử dụng trong hoạt động nuôi và trong sản phẩm thủy sản của Việt Nam và khuyến nghị
EU-MUTRAP01 Báo cáo 14/09/2016 Báo cáo kết quả nghiên cứu về danh mục hóa chất, kháng sinh cấm và danh mục hóa chất, kháng sinh được phép sử dụng trong sản xuất thủy sản của CODEX, EU, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc
13/2013/QĐ-UBND Quyết định 09/05/2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bến Tre : Về việc quy định giá tính thuế các mặt hàng hải sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bến Tre
01/2013/QĐ-UBND Quyết định 07/01/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Cà Mau : Ban hành Quy định phân cấp đăng ký, quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Cà Mau
2433/2010/QĐ-UBND Quyết định 28/12/2010 Quyết định số 2433/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Thuận : Về việc bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 92/2009/QĐ-UBND ngày 23/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục N
32/2009/QĐ-UBND Quyết định 15/12/2009 Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Trị : Ban hành Quy định thực hiện chính sách phát triển một số giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản chủ lực và phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010- 2015, có tính đến năm 202
2746/QĐ-UBND Quyết định 05/08/2009 Quyết định số 2746/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang : Ban hành Chương trình phát triển giống nông nghiệp và thủy sản chủ lực tỉnh Tiền Giang đến năm 2015
14/2009/QĐ-UBND Quyết định 19/05/2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang : Ban hành Quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ấp trứng gia cầm và sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên địa
45/2005/QĐ-UB Quyết định 07/06/2005 Quyết định số 45/2005/QĐ-UB của UBND TP Cần Thơ : V/v đổi tên Chi cục bảo vệ phát triển nguồn lợi thuỷ sản và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
42/2004/QĐ-UB Quyết định 01/09/2004 Quyết định số 42/2004/QĐ-UB của UBND TP Cần Thơ : V/v thành lập Chi cục Bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ
17/2003/QH11 Luật 26/11/2003 Luật số 17/2003/QH11 của Quốc hội : Luật Thủy sản
1
2
Địa chỉ cần biết