Hội Nghề cá Việt Nam kết nạp thêm hội viên tập thể mới

Thứ Ba - 15/09/2015 04:48 Ngày 11/9/2015, Hội Nghề cá Việt Nam đã ban hành Quyết định số 37/QĐ-HCN công nhận Công ty TNHH Thiết kế sản xuất Thương mại Thụy Dương là đơn vị hội viên tập thể. Công ty TNHH Thiết kế sản xuất Thương mại Thụy Dương được thành lập vào tháng 3/2015, có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh, hoạt động trên lĩnh vực sản xuất, lắp đặt, bán buôn các trang thiết bị mộc, sản xuất dụng cụ, nguyên vật liệu đánh bắt thủy hải sản, trang trí nội ngoại thất, thiết kế website, đồ họa, tư vấn quản lý…
Là thành viên của Hội Nghề cá Việt Nam, Công ty TNHH Thiết kế sản xuất Thương mại Thụy Dương được hưởng các quyền lợi và có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện theo Điều lệ và các quy định khác của Hội. Việc trở thành thành viên của Hội Nghề cá Việt Nam sẽ giúp Công ty có điều kiện được chia sẻ, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại…

Minh Dương

Địa chỉ cần biết