Ban chấp hành

Danh sách Ban chấp hành TW Hội nghề cá Việt Nam

TS. Nguyễn Việt Thắng
Ủy viên Ban thường vụ
Chủ tịch Hội Nghề Cá Việt Nam
Nguyên thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp & PTNT
TS. Phạm Anh Tuấn

Ủy viên Ban thường vụ
Phó Chủ tịch thường trực Hội nghề Cá Việt Nam

THS. Trần Thị Thu Hà

Ủy viên Ban thường vụ

Phó chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam

Đ/c: Võ Thiên Lăng
Ủy viên Ban thường vụ
Phó Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam
Đ/c: Dương Nghĩa Quốc
Ủy viên Ban thường vụ

Phó Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam

Chủ tịch Hiệp hội thuỷ sản tỉnh Đồng Tháp

Đ/c: Hoàng Đình Yên

Ủy viên Ban thường vụ

Tổng thư ký Hội Nghề cá Việt Nam

Đ/c: Lê Thanh Lựu
Ủy viên Ban thường vụ

Trưởng ban Hợp tác quốc tế và thông tin Hội Nghề cá Việt Nam


Đ/c: Nguyễn Tử Cương

Ủy viên Ban thường vụ

KS. CVCC Trưởng ban Phát triển Thuỷ sản bền vững

Đ/c: Phan Huy Hoàng
Ủy viên Ban thường vụ

Chủ tịch Hội Nghề cá T. Quảng Ngãi

Phó Giám đốc Sở NN & PTNT Tỉnh Quảng Ngãi.


Đ/c: Lê Văn Kháng
Ủy viên Ban thường vụ
Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty CP thuỷ sản & XNK Côn Đảo
Đ/c: Trần Văn Của (Hai Tới)

Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam

Chủ tịch Hội Thuỷ sản T. Cà Mau


Đ/c: Trần Thị Thu Nga
Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam

Chủ tịch Hội Thủy sản Tỉnh Bến Tre

Giám đốc Trung tâm Chuyển giao Công nghệ - Dịch vụ và Phát triển cộng đồng Nông ngư nghiệp VN

Nguyên Phó Giám đốc Sở NN &a

Đ/c: Phạm Thị Hòa
Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh An Giang

Chủ tịch Hiệp hội Nghề nuôi và chế biến Thủy sản An Giang


Đ/c: Chu Tiến Vĩnh
Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam
Nguyên Tổng cục Phó Tổng cục Thuỷ sản
Đ/c: Nguyễn Ngọc Oai
Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam
Cục trưởng Cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản
Đ/c: Nguyễn Chu Hồi

Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam

Nguyên Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Biển và Hải Đảo VN

1
2
3
4
5
Địa chỉ cần biết